صفحات کورین و گرانیت (بخش دوم)

صفحات کورین و گرانیت

ارزش فروش مجدد: برگشت سرمایه صفحات گرانیت هنگام فروش خانه برگشت سرمایه بالاتری نسبت به صفحات کورین دارند. توجه داشته باشید که صفحات گرانیت بالاترین برگشت سرمایه را دارند. اما ارزش صفحات کورین نیز دست کمی از صفحات گرانیت ندارد. بین تمامی صفحات به کار رفته در آشپزخانه و سرویس بهداشتی، می توان گفت که […]

صفحات کورین و گرانیت (بخش اول)

76c675de7a

بین انتخاب صفحات کورین و صفحات گرانیت به شک افتاده اید؟ اگر انتخاب های خود در زمینه صفحات آشپزخانه و سرویس بهداشتی را محدود به صفحات کورین و صفحات گرانیت کرده اید، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی باید عوامل زیادی را مورد توجه قرار دهید. در این مقاله به مهم ترین ویژگی های هر کدام […]

اجزای مجموعه صفحات کورین

اجزای مجموعه صفحات کورین

مجموعه صفحات کورین از یکسری بخش ها و اجزای کوچکتر تشکیل میشوند و در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت و با شیوه قرارگیری آنها آشنا میشویم پس باما همراه باشید. هر مجموعه از صفحات کورین موجود در آشپزخانه دارای یک جزء صفحه رویی و یک صفحه زیرین می باشد که نزدیک به هم […]